ST. NICOLAUS 1. Hokejová liga

Účastníci 2018/2019

MHC MIKRON Nové Zámky B    HC Prešov 07    HC OSMOS Bratislava    MHK Dubnica nad Váhom    HC Topoľčany    MHK Humenné    HK ‘95 Považská Bystrica    HK Martin   HK Dukla Ingema Michalovce HK Gladiators Trnava HK Spišská Nová Ves   HK Skalica   HK ORANGE 20
 

HC Nové Zámky s.r.o. (mediálne MHC MIKRON Nové Zámky B), HC Prešov 07 s.r.o. (mediálne HC Prešov 07), HC Bratislava s.r.o. (mediálne HC OSMOS Bratislava), MHK Dubnica, HC TopoľčanyMHK HumennéHK 95 Považská Bystrica, HK MartinHK Dukla Ingema Michalovce, HK Trnava (mediálne HK Gladiators Trnava), HK Spišská Nová VesHK Skalica, HK VSR SR 20 s.r.o. (mediálne HK ORANGE 20)
 

Model súťaže a hrací systém

I . časť - ZÁKLADNÁ
a) každý s každým 4-kolovo (44 kôl), pričom družstvá sa stretnú so súpermi 2x doma a 2x vonku + 1-kolovo s HK ORANGE 20, 1x doma.

b) Na základe zmluvy so SZĽH odohrá každý účastník 1. HL SR 2018/19 jedno stretnutie s HK ORANGE 20 (SR20) na domácom ihrisku do 2. decembra 2018 (v nedeľňajších termínoch, ak nie je dojednané inak), ako podporu 1. HL SR príprave SR20 na MS 20-ročných. Body a skóre dosiahnuté s HK ORANGE (HK VSR SR 20) sa započítavajú do konečnej tabuľky (HK ORANGE 20 uvedený mimo poradia tabuľky).

c) PP SZĽH čl. 2.1.15 - prestupové obdobie je obdobie určené na podávanie žiadostí o prestup alebo hosťovanie, ktoré je od 1. mája bežného roku do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka, pokiaľ Výkonný Výbor SZĽH (ďalej len “VV SZĽH”) neurčí pre jednotlivé súťaže skorší dátum ukončenia prestupového obdobia v príslušnej súťaži, najneskôr do konca základnej časti príslušnej súťaže; tým nie je dotknutý koniec medzinárodného prestupového obdobia, určený predpismi IIHF, ak IIHF nestanoví pre olympijskú sezónu v ktorej sa konajú ZOH predĺženie termínu konca medzinárodného prestupového obdobia.

Bodovanie: 3 body - výhra v riadnom hracom čase, 2 body - výhra po predĺžení alebo SN, 1 bodov - prehra v predĺžení, alebo po SN, 0 bodov - prehra v riadnom hracom čase
 

II. časť - PLAY OFF
ŠTVRŤFINÁLE: Do Play Off postupujú družstvá umiestnené po ZČ na 1. až 8. mieste, ktoré odohrajú stretnutia Štvrťfinále systémom nasadenia 1.-8., 2.-7.,3.-6.,4.-5. na 3 víťazné stretnutia.

SEMIFINÁLE: Víťazi Štvrťfinále hrajú Semifinále 1.-4.,2.-3. na 4 víťazné stretnutia.

FINÁLE: Víťazi Semifinále hrajú Finále 1.-2. na 4 víťazné stretnutia.
 

Časť - BARÁŽ O EXTRALIGU (TIPSPORTLIGU) - súťaž riadená PRO-HOKEJ a.s.
a)
Baráže sa zúčastní domáce družstvo s členskou príslušnosťou k SZĽH, ktoré skončí základnú časť Tipsport ligy ako posledné z domácich družstiev s členskou príslušnosťou k SZĽH, a domáce družstvo s členskou príslušnosťou k SZĽH, ktoré sa umiestnilo ako víťaz Play Off 1. HL SR.

b) Baráž má nasledovný model: 4 víťazné zápasy - 1., 2., 5. a 7. stretnutia sa odohrajú na ZŠ družstva Tipsport ligy 3., 4. a 6. na ZŠ družstva 1. HL SR.

c) Víťaz Baráže sa stáva účastníkom nasledujúceho ročníka Tipsport ligy. Porazený sa stáva účastníkom 1. HL SR. Všetky barážové stretnutia riadi PRO-HOKEJ, a.s.

d) Barážové zápasy musia byť odohraté za podmienok, v akých sa odohrávajú zápasy Tipsport ligy, t.j. každý účastník musí mať bezpodmienečne kamerový systém, v opačnom prípade nebude môcť Baráž odohrať, príp. domáce stretnutia musí odohrať na štadióne, ktorý spĺňa tieto požiadavky.


II. časť - O PLAY OUT 1. HL SR 
Časť O Play-Out odohrajú družstvá umiestnené po ZČ na 9.-12. mieste, dvojkolovo, 1x doma, 1x vonku. Začína sa od 0 bodov.
 

III. časť - BARÁŽ O 1. HL SR 
Družstvo 1HL umiestnené na poslednom 4. mieste v časti O Play Out 1. HL SR odohrá barážové stretnutia s víťazom 2LS 2018/19. Baráž sa hrá na 4 víťazné stretnutia. Víťaz Baráže o 1. HL SR 2018/2019 postupuje do 1. HL 2019/2020, pre novú sezónu musí spĺňať športovo-technické náležitosti, o. i. najmä zodpovedajúci krytý štadión a mládežn. družstvá v súťažiach SZĽH.


Športovo-technické informácie

1) "B" družstvo: V súťažnej sezóne 2018/19 štartuje v St. Nicolaus 1. HL "B" družstvo HC Nové Zámky s.r.o. (mediálne MHC Nové Zámky).
2) Farmárske družstvo: V súťažnej sezóne 2018/2019 je MHK Humenné farmárskym družstvom HC Košice s.r.o.
3) Podmienky štartu hráčov, ustanovenia pre farmárske družstvo, "B" družstvo a pod. sú stanovené v platných predpisoch SZĽH.
4) Hracie dni a čas 1HL: ZČ - streda, piatok; vložená nedeľa, utorok, štvrtok, sobota, Play-Off - podľa nahlásených začiatkov klubov

 

 

 

 

 streda * 

 piatok * 

 nedeľa * 

1x sobota *

1x utorok / 1x štvrtok *

 

zimný štadión

 

Nové Zámky ("B" družstvo)

 

18:30

18:30

16:00

16:00

18:30

 

ZŠ Nové Zámky

 

Prešov

 

 

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

 

ZŠ Zvolen

 

Bratislava

 

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

 

ZŠ Vladimíra Dzurillu

 

Dubnica

 

 

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

 

ZŠ Dubnica n. V.

 

Topoľčany

 

18:00

18:00

17:00

18:00

17:00

 

ZŠ Topoľčany

 

Humenné

 

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

 

ZŠ Humenné

 

Považská Bystrica

 

18:00

18:00

17:00

17:00

18:00

 

ZŠ Považská Bystrica

 

Martin

 

 

18:00

18:00

17:00

17:00

18:00

 

ZŠ Martin

 

Michalovce

 

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

 

ZŠ Michalovce

 

Trnava

 

 

18:00

18:00

17:00

17:00

18:00

 

ZŠ Trnava

 

Spišská Nová Ves

 

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

 

ZŠ Spišská Nová Ves

 

Skalica

 

 

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

 

HANT Aréna Skalica

 

 

*5) Zmeny začiatku, termínu, miesta stretnutia ai. sa priebežne aktualizujú na https://stnliga.hockeyslovakia.sk/sk/stats/results/669/st-nicolaus-1-hokejova-liga
6) Ak nebude stanovené inak, delegácie rozhodcov budú zverejnené na www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/delegation-lists 
7) Aktualizované Stanovy, poriadky a smernice SZĽH sú prístupné na www.hockeyslovakia.sk/sk/article/stanovy-poriadky-smernice 
8) Antidopingová agentúra SR www.antidoping.sk/ ; zakázané látky: www.antidoping.sk/zakazane-latky-a-tue/


Termínovník 2018-2019: ST NICOLAUS 1HL 2018-19.pdf
Rozpis súťaže 2018-2019: https://stnliga.hockeyslovakia.sk/sk/stats/results/669/st-nicolaus-1-hokejova-liga
Štatistiky 2018-2019: https://stnliga.hockeyslovakia.sk/sk/stats/players/669/st-nicolaus-1-hokejova-liga

 

 

Zmeny vyhradené