Informácie

 

Oficiálny názov súťaže 2023-2024:                               1. liga seniorov
 

Oficiálne logo súťaže 2023-2024: 
                                                                          
 
Mediálny názov súťaže 2023-2024:                               TIPOS Slovenská hokejová liga (TIPOS SHL)
 
Generálny partner súťaže 2023-2024:                         TIPOS
 
Exkluzívny televízny mediálny                                      
partner súťaže 2023-2024:                               
 
Partner súťaže 2023-2024:                                            Kaufland Logo
 

Riadiaci orgán súťaže 2023-2024:                              SZĽH, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava prostredníctvom Ligovej rady 1. ligy seniorov (TIPOS SHL)

Ligová rada 1. ligy seniorov (TIPOS SHL)
2023-2024:                                                                Miroslav Lipovský, Rastislav Konečný, Pavol Remžíke-mail
 
Smernica pre súťaž SHL 2023-2024:                          Smernica pre súťaž SHL (aktualizácia 22.12.2023 (TU, pdf)      
 
                                                                               Smernica pre súťaž SHL zo dňa 21.9.2023 (TU, pdf)
 
                                                                                   Zjednodušená schéma predĺženia a s.n. pre 1) Kvalifikáciu o postup do Play-Off TIPOS SHL (TU)                                                         
                                                                                                                                                          a 
                                                                                                                                                                                     2) Play-Off Štvrťfinále, Semifinále, Finále TIPOS SHL (TU)
 
                                                                                   Smernica upravujúca spôsob predĺženia a s.n. v 1) Kvalifikácii o postup do Play-Off 4.3.2023 a 2) Play-Off (Štvrťfinále, Semifinále, Finále) 4.3.2023 TU 
 
Usmernenia riadiaceho orgánu 2023-2024:              Usmernenia LiRa zo dňa 22.9.2023    
 
                                                                                   Usmernenie pre Reklamné prestávky TIPOS SHL 2023-2024
 
Termínovník TIPOS SHL 2023-2024:                           TU           

 

Rozhodnutia riadiaceho orgánu 2023-2024:                Rozhodnutia (TU)

 
Úradné správy a rozhodnutia DK SZĽH 2023-2024:     Úradné správy a rozhodnutia DK SZĽH ( TU )
 
 
Marketing 1LS (TIPOS SHL) 2023-2024:                        Marketing SZĽH s.r.o., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, e-mail

 


 
Podmienky na prihlásenie sa družstiev do
súťaží SZĽH pre sezónu 2023-2024 (web):                   TU 1. hokejová liga SR - TIPOS SHL (pdf 1LS)          
 
Termíny na prihlásenie sa do/odhlásenie sa
z majstrovských súťaží SZĽH 2023-2024:                     TU (termíny pdf) 
 
Vekové kategórie 2023-2024:                                          TU (pdf) 
 
 

2023/2024

1. VLCI ŽILINA, a.s.

2. MŠK Žiar nad Hronom (mediálne HK MŠK Indian Žiar nad Hronom)

3. HC Topoľčany

4. HK 2016 Trebišov (1) (mediálne HK STEEL TEAM Trebišov)

5. HK Trnava

6. HK ‘95 Považská Bystrica

7. HK Spartak Dubnica s.r.o.

8. HKM Rimavská Sobota

9. HK Levice s.r.o. (mediálne Aquacity Pikes)

10. Presov Hockey a.s. (mediálne HC Prešov)

11. HC SLOVAN Bratislava, a.s. (mediálne Modré Krídla Slovan)

12. HK Skalica, s.r.o. (mediálne HK ESMERO Skalica)

_________________________________________________

      JOJ ŠPORT Slovensko 18

 

(1) voľná licencia  

 

MODEL SÚŤAŽE:

I. ČASŤ - ZÁKLADNÁ (44 kôl+2):
Celoslovenská: Každý s každým 2 x doma, 2 x vonku = 44 kôl + každé družstvo SHL odohrá v ZČ spolu dva zápasy (1x doma a 1x vonku) s reprezentáciou SR18 (JOJ ŠPORT Slovensko18), ako podporu klubov SHL v príprave SR18 na MS U18. Družstvo reprezentácie SR18 (JOJ ŠPORT Slovensko18) je v tabuľke vedené mimo poradia. Body a skóre dosiahnuté klubmi SHL s družstvom reprezentácie v ZČ sa klubom do tabuľky 1LS započítavajú (Smernica pre súťaž 1HL/SHL).

Posledné dve kolá ZČ (43. a 44.) sa odohrajú v jednotnom čase 18:00 hod. / 17.00 hod. Družstvu umiestnenému po ZČ TIPOS SHL na 11. mieste skončila súťažná sezóna.

Organizátor v Play-Off zabezpečí pre súpera rozkorčuľovanie v deň stretnutia od 9:00 do 9:30 hod. na upravenom ľade, ak sa kluby nedohodnú inak.

 
II. ČASŤ - KVALIFIKÁCIA O POSTUP DO PLAY-OFF (QUAL)

Družstvá umiestnené po ZČ na 7. až 10. mieste systémom 7.-10., 8.-9. (max. 5 kôl, na 3 víťazné zápasy). Postupujúce družstvá z Kvalifikácie budú nasadené ako 7. a 8. účastník PLAY OFF Štvrťfinále, pričom poradie sa určí podľa umiestnenia v tabuľke po ZČ (vyššie umiestnený účastník nasadený ako 7., nižšie umiestnený účastník nasadený ako 8.).

III. ČASŤ - PLAY OFF
ŠTVRŤFINÁLE (QF)
, odohrajú družstvá umiestnené na 1.-6. mieste po ZČ (1.-6.) + postupujúce družstvá z Kvalifikácie o Play-Off (ako 7. a 8. účastník) systémom: 1.-8., 2.-7., 3.-6., 4.-5. (max. 7
kôl, na 4 víťazné zápasy)

SEMIFINÁLE (SF), postupujúce družstvá zo Štvrťfinále odohrajú zápasy SF systémom 1.-4., 2.-3., (max. 7 kôl, na 4 víťazné zápasy)

FINÁLE (F) postupujúce družstvá zo Semifinále odohrajú zápasy F systémom 1.-2., (max. 7 kôl, na 4 víťazné zápasy)

POSTUP / ZOSTUP Pozn.) Víťaz TIPOS SHL (1. ligy seniorov) 2023-2024 postupuje priamo do Tipos Extraligy (Extraligy seniorov) 2024/2025. Družstvo umiestnené po ZČ Tipos Extraligy (Extraligy seniorov) na 12. mieste zostupuje priamo do 1. ligy seniorov (TIPOS SHL) 2024/2025. Družstvo umiestnené po ZČ TIPOS SHL (1. ligy seniorov) na 12. mieste zostupuje priamo do 2. ligy seniorov (2LS) 2024/2025. Víťaz 2. ligy seniorov 2023-2024 postupuje priamo do TIPOS SHL (1. ligy seniorov) 2024/2025. Pozn.) schválené VV SZĽH

Predĺženie a samostatné nájazdy: Pravidlá predĺženia a samostatných nájazdov upravuje Smernica pre súťaž 1. ligy seniorov / TIPOS SHL 2023-2024

Športovo-technické náležitosti, špecifikácie, sankcie a usmernenia budú uvedené v Smernici pre 1. ligu seniorov / TIPOS SHL 2023-2024.

BODOVANIE /trojbodový systém/
3 body víťazstvo v riadnom hracom čase
2 body víťazstvo po predĺžení
2 body víťazstvo po samostatných nájazdoch
1 bod prehra v predĺžení, resp. samostatných nájazdoch
0 bodov prehra v riadnom hracom čase

 

Pred začiatkom každého majstrovského zápasu odznie štátna hymna SR podľa Manuálu k začiatkom zápasov schválenom Ligovou radou.
 

PP SZĽH čl. 2.1.15 - prestupové obdobie je obdobie určené na podávanie žiadostí o prestup alebo hosťovanie, ktoré je určené od 1. mája bežného roku do konca medzinárodného prestupového obdobia, určeného predpismi IIHF (zvyčajne 15. február nasledujúceho kalendárneho roka), pokiaľ Výkonný Výbor SZĽH (ďalej len “VV SZĽH”) neurčí pre jednotlivé súťaže skorší dátum ukončenia prestupového obdobia v príslušnej súťaži, najneskôr do konca základnej časti príslušnej súťaže; tým nie je dotknutý koniec medzinárodného prestupového obdobia, určený predpismi IIHF, ak IIHF nestanoví pre olympijskú sezónu v ktorej sa konajú ZOH predĺženie termínu konca medzinárodného prestupového obdobia.
 

HRACÍ ČAS: (úpravy podľa nahlásenia)                                   PRAC. DEŇ / TÝŽDEŇ             VÍKEND / SVIATOK             ZIMNÝ ŠTADIÓN

HC SLOVAN Bratislava, a.s. - mediálne Modré Krídla Slovan                 18:00                             17:00                          Bratislava, Aréna Ondreja Nepelu

HK Spartak Dubnica s.r.o.                                                                    18:00                             18:00                          Dubnica

HK Levice s.r.o. - mediálne Aquacity Pikes (Poprad)                             17:00                             16:00                          Poprad (zmena)

Presov Hockey a.s. - mediálne HC Prešov                                             18:00                             18:00                          Prešov

HK ‘95 Považská Bystrica                                                                     18:00                              17:00                         Považská Bystrica

HKM Rimavská Sobota                                                                          18:00                             18:00                         Rimavská Sobota

HK Skalica, s.r.o. - mediálne HK ESMERO Skalica                                  17:30                              17:30                         Skalica

HC Topoľčany                                                                                      18:00                              16:00                         Topoľčany

HK 2016 Trebišov - mediálne HK STEEL TEAM TREBIŠOV                      18:00                              18:00                         Trebišov

HK Trnava                                                                                            17:30                              17:00                         Trnava

MŠK Žiar nad Hronom - mediálne HK MŠK Indian Žiar nad Hronom       18:00                             17:00                          Žiar nad Hronom

VLCI ŽILINA, a.s.                                                                                   17:30                              17:00                         Žilina
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

JOJ ŠPORT SLOVENSKO 18                                                                     16:00                                                                Poprad, Stredná športová škola

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  OSOBNÉ ÚDAJE

          Osobné údaje dotknutých osôb budú spracúvané SZĽH v zmysle Nariadenia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. Údaje o podmienkach spracovania osobných údajov a právach, ktoré dotknuté osoby majú v súvislosti s ich spracovaním sú uvedené v Zásadách spracúvania osobných údajov na webovom sídle Slovenského zväzu ľadového hokeja v sekcii Ochrana osobných údajov alebo tu:  https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/ochrana-osobnych-udajov

 
 
 
 
 
 
posledná aktualizácia 27.12.2023
prvotná aktualizácia 16.5.2023

 

 

pr@2023